Meer informatie

Bouwplan Cactus

Algemene Informatie

Bouwplan Cactus betreft 3 percelen in Bilderdam. Elk perceel heeft een oppervlakte van ca. 1500m². Op ieder perceel is een bouwvlak van 750m² beschikbaar.

De percelen liggen niet aan een doorgaande weg. De weg gaat over in een fietspad. Aan de noordzijde van de percelen is een noodwateropvang van Waternet, dit zal dus niet bebouwd worden. Ook de zuidzijde blijft onbebouwd, dit is een beschermd natuurgebied en eigendom van Staatsbosbeheer.

Alle percelen worden bouwrijp opgeleverd.

U kunt uw boot in de Drecht aanmeren. Via de vergunningencheck kunt u nagaan wat de mogelijkheden zijn voor het bouwen van een steiger.

 

bouwplan cactus bilderdam

Randvoorwaarden

Het Bouwplan Cactus heeft de volgende stedenbouwkundige randvoorwaarden:

  • Goothoogte – maximaal 4 meter
  • Nokhoogte – maximaal 10 meter
  • Afstand hoofdgebouw tot zijerfgrens – minimaal 3 meter
  • Afstand hoofdgebouw tot voorerfgrens – minimaal 5 meter
  • Afstand hoofdgebouw tot achtererfgrens – minimaal 5 meter
  • Inhoud woningen incl. aanbouwen en bijgebouwen – 750m³

Bekijk de locatie in Google Maps
(op basis van het oude adres)